OLAV GARVIK olav.garvik@bergens-tidende.no

Frp-lederen sier til Bergens Tidendes nettutgave at han vil fortsette å snakke om innvandringspolitikk på en «normal måte», slik han alltid har gjort — uavhengig av det opprørende drapet.

— Fra Fremskrittspartiets side kommer vi til å kritisere de deler av innvandringspolitikken vi misliker. Det er jo den forfeilete politikken, ikke menneskene vi vil til livs, sier han.

- Slår hardt tilbake Hagen er spesielt opprørt over advokat Knut Storberget og flere fjernsynsdebattanter som det siste døgnet har forsøkt å legge noe av skylden for tragedien ved Holmlia på Frp.

— Den slags slår hardt tilbake på dem som vil slå politisk mynt på et motbydelig drap og stigmatisere oss. Jeg er selvsagt like sjokkert som alle andre, om noen måtte være i tvil.

Men hadde myndighetene fulgt vår kriminalpolitikk, ville i hvert fall én av dem som er tatt etter ugjerningen ha sittet inne for lengst, sier Hagen videre.

Ikke forbud - Er du enig med kulturminister Ellen Horn som vil forby naziorganisasjoner?

— Jeg tror ikke det er veien å gå, og i så måte er jeg snarere på linje med bl.a. justisministeren. Et forbud ville bare føre til at slike ekstremistorganisasjoner går under jorden. Dermed ville det være vanskeligere å holde dem under oppsikt, sier han.

Etter Carl I. Hagens oppfatning bør politiet slå hardere ned på så vel hel- og halvfascistiske organisasjoner som på de såkalte A- og B-gjengene i Oslo.

— All pøbelopptreden må straffes strengere. I den grad dette også rammer innvandrerungdom, vet jeg at innvandrerne selv er enig med meg. De er forferdet over at vi her til lands er mer inkonsekvente enn i så å si alle andre land.

Ønsker bedre integrering - Hvilken lærdom skal vi trekke etter Holmlia-drapet, slik du ser det?

— Jeg tror vi kan trekke flere lærdommer. Forebyggende tiltak må få høyere prioritet. Hvis vi også tar med erfaringene med A- og B-gjengen, må vi i hvert fall satse på en bedre integrering i det norske samfunnet.

Vi kan dessuten begynne med skolen. Det er helt nødvendig å håndheve orden og kravet til disiplin på en strengere måte, slik at lærerne nyter større respekt blant elevene, lyder Carl I. Ha-gens resept.