Den lille tangen med strandeiendommer på Nøtterøy hvor Carl I. Hagen bor, er regulert til industri— og næringsområde, men bebygd av luksusvillaer.

Grunneierne har fått lov til å bygge disse villaene under forutsetning av at de bare bruker en «vaktmesterdel» av huset som bolig, maksimalt 150 kvadratmeter. Resten skal være næringslokale.

Frp-ordfører Bjørn Kåre Sevik på Nøtterøy vil nå omregulere næringsbyggene på Kalvetangen til boliger fordi kommunen ikke kan fly rundt og kontrollere hvor mange kvadratmeter av husene eierne bebor, skriver VG. Flere av beboerne på Kalvetangen har skrevet til kommunen og bedt om omregulering.

Ordføreren sier beboerne føler seg mobbet og kriminalisert fordi det stadig blir trukket i tvil om de bebor sine luksushus som vaktmestere i egen bedrift.

Dette har skjedd både før, og særlig etter, at Carl I. Hagen flyttet til Kalvetangen.

Eiendomsmekler Tore Solberg i Georg Solberg AS i Tønsberg sier til avisen at en slik omregulering betyr et pluss for prisene på husene på Kalvetangen.