Den tidligere Frp-lederen ble møtt med stående applaus da han på landsmøtet i formiddag varlset et nytt eldreopprør, og rettssak mot statens pensjonesoppgjør.

— Jeg kunne gjøre det på vegne av mange, men siden det også rammer meg selv, gjør jeg det på egen hånd, sa han.

Store tap

Bakgrunnen for Hagens opprør er det oppgjøret mellom staten og pensjonistene som kom i havn den 16.mai. Da fikk pensjonistene et tillegg på 3,09 prosent, mens lønnsutviklingen for arbeidstakere siste år var 3,8 prosent. Hagen mener at ifølge Grunnloven skal pensjonistene ha et oppgjør på linje med de som forsatt er yrkesaktive.

— Dersom en pensjonist er så frekk å leve i ti år etter han går av, taper han ni prosent. Skulle han eller hun være enda frekkere, og leve i 20 år etter pensjonsalderen, ja da blir de sakkende 19 prosent etter.

— Det er denne skjevheten som ikke bare er opprørende og urettferdig, den er også ulovlig, mente Hagen.

Helt til Høyesterett

Han sa til bt.no etter talen at han er forberedt på å ta saken helt til Høyesterett, om nødvendig

— Det er de som må avgjøre dette spørsmålet, og utfalllet må gjelde alle pensjonister.

— Det er helt uinteressant hvor mye det faktisk utgjør i kroner og øre. Bryter man loven, så bryter man loven.

Angrep på Davidsen

Carl I. Hagen rettet også skytset med Jan Davidsen, lederen i Fagforbundet som organiserer 95.000 offentlige pensjonister som rammes av dette oppgjøret.

Han omtalte Davidsen som «den egentlige lederen i LO» og lurte på hvordan han kan forsvare ovefor sine medlemmer at pensjonistene sakker slik etter, som de nå gjør.

— Du skal vite, Davidsen, at det er Fremkrittspartiet som kjemper saken for dine medlemmer. Kanskje kunne du bevilge noen kroner til vårt partis valgkamp, også.