Den siste tiden har det vært pågrepet ekstra mange personer i forbindelse med avdekkingen av mer enn 20 cannabisplantasjer på Østlandet.

Det har ført til overfylte fengsler og få varetektsplasser til rådighet. Ellinor Houm, direktør i Kriminalomsorgen Region Øst, mener det er beklagelig.

– Mangelen på varetektsplasser er nå et problem i Oslo, sier hun til Aftenposten.no.

Hun forklarer at man i østlandsområdet kjører med fulle fengsler, og at det fort oppstår problemer når politiet pågriper flere enn normalt.

– Det blir fort fullt. Problemet er spesielt stort i Oslo fengsel, der det sitter veldig mange akkurat nå, sier Houm.

Fengselsvesenet benytter for tiden nærmere 60 prosent av plassene i Oslo fengsel til varetektsfengslede. Houm håper situasjonen bedrer seg når Halden fengsel står ferdig.

– Jeg regner med at problemet løser seg da. Vi får ytterligere 251 plasser til rådighet, og kan prioritere annerledes.