Og CO2-nivået øker raskere enn før.

På Norsk Polarinstitutts forskningsstasjon på Zeppelin-fjellet, 474 meter over havet, blir det fortløpende samlet inn data som viser mengden klimagasser i atmosfæren.

– Nå i desember er vi kommet opp i 390 ppm, og så høy konsentrasjon av CO2 er aldri blitt målt før her på stasjonen, sier forskningsdirektør Kim Holmén ved Norsk Polarinstitutt til NRK.

Ppm er en måleenhet som viser milliondeler per volumenhet. For 20 år siden lå CO2-nivået på 360 ppm på det høyeste. Økningen er altså på om lag 8 prosent.

I førindustriell tid var nivået rundt 290 ppm. CO2-konsentrasjonen har dermed økt med vel en tredel fra den gangen.

– Økningen i CO2-konsentrasjon er mye større enn vi hadde ventet, sier Holmén.

Han mener det er vanskelig å vite nøyaktig hvor CO2-en som blir målt på Svalbard kommer fra, men utslippene er som kjent store både i USA, Nord-Europa, Russland og Asia, mellom annet fra biltrafikk, olje— og gassproduksjon og kullkraftverk.