— Det ser lovende ut. Jeg tror vi internasjonalt kan komme til å bli enige om å endre regelverket som forbyr transport av CO2 over landegrensene, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Han har hatt flere møter med britiske myndigheter, også med sin britiske kollega Ed Miliband.

— Vi deler synet på Nordsjøens potensial som lagringsplass for CO2 fra Europa, sier Riis-Johansen.

Han kom i går direkte til en jubileumskonferanse arrangert av Oljeindustriens Landsforening fra tre dager lange internasjonale møter med klimaspørsmål på dagsordenen. Møtene har også fungert som forarbeid til klimatoppmøtet i København i desember.

- Har kontroll Norge jobber for at fangst og lagring av CO2 skal godkjennes og aksepteres som et fullverdig klimatiltak.

— Det er utstrakt skepsis i mange europeiske land mot lagring på land, som for eksempel i Tyskland. Det er åpenbart bedre å lagre CO2 til havs, sier Terje Riis-Johansen.

Han forutsetter imidlertid at videre undersøkelser i Norge konkluderer med at lagring i formasjonene på havbunnen er en trygg måte å løse problemet på.

— Vi har mange års erfaring med lagring på Sleipner og mener å ha kontroll på dette, sier Terje Riis-Johansen.

Greit for Bellona London-protokollen, et tillegg til London-konvensjonen, forbyr transport av CO2 over landegrensene. Denne konvensjonen må endres. Det har også EU-kommisjonen lagt til grunn i sitt direktiv for CO2-lagring.

En miljøorganisasjon som Bellona har ikke problemer med en slik endring av det internasjonale regelverket. I en høring om EU-direktivet har Bellona skrevet at «en optimal europeisk infrastruktur for transport og lagring av CO2 vil kreve transport av CO2 over landegrenser for å gjøre infrastrukturen for CO2-håndtering mest mulig kostnadseffektiv. London-protokollen bør derfor modifiseres for å akseptere CO2-transport over nasjonale grenser».

«Ansvarlig overvåking» Utenriksminister Jonas Gahr Støre har uttalt at forsvarlig transport og lagring av CO2 krever «ansvarlig regulering og overvåking». Videre at klimabevisste land må ratifisere de siste endringer i de internasjonale konvensjonene som ivaretar behovet for juridiske rammer for miljømessig forsvarlig regulering. Og at det blant annet må bli lov å transportere CO2 på tvers av landegrensene for lagring offshore.

Støre mener FNs internasjonale klimapanel (IPCC) i sin rapport har konkludert med at det er «mer enn 99 prosent sannsynlig at lagret CO2 vil forbli stabil på lang sikt. Det er med andre ord en teknologi vi må gjøre alt for å utvikle og så introdusere for bruk, ikke minst i land med økende bruk av kull».

Er løsningen på klimaproblemene å lagre CO 2 i sjøen? Si din mening!