CIAs hemmelige og kontroversielle transport av terrormistenkte fanger, har gjentatte ganger blitt tatt opp med USA av norske myndigheter.

50 landinger i Norge

Det er særlig Stavanger Aftenblad som har drevet frem saken ved å dokumentere at de omstridte CIA-flyene har hatt minst 50 landinger på Stavanger lufthavn, Sola. Det er antatt at fanger er blitt transportert til og fra hemmelige CIA-fengsler rundt omkring i verden, deriblant i Polen og Romania.

Det reelle omfanget av fangetransporten og flygingene har ført til en intens debatt i store deler av Europa. Europarådet har fått to rapporter om saken. Arbeidet har vært ledet av den sveitsiske parlamentarikeren, Dick Marty.

NATO-vedtaket

Ifølge Stavanger Aftenblad har Marty sporet legitimeringen av CIA-landingene tilbake til et vedtak i NATO den 4. oktober 2001. Gjennom dette vedtaket, som ble fattet kort tid etter terrorangrepene på USA 11. september 2001, fikk CIA og USA meget fritt spillerom i krigen mot terror.

På dette tidspunktet satt Stoltenberg I-regjeringen på oppsigelse etter å ha tapt valget, men det var før regjeringen Bondevik II tok over. Dette kan forklare at daværende statsminister Kjell Magne Bondevik og utenriksminister Jan Petersen har hevdet sin totale uvitenhet om CIAs flyginger i Norge.

En annen sentral statsråd i Bondevik-regjeringen, venstreleder Lars Sponheim, ber nå statsminister Jens Stoltenberg om en forklaring.

Stoltenbergs rolle

I et brev til statsministeren skriver han at «Regjeringen Bondevik kjente, så vidt jeg vet, ikke til dette, og benektet slike landinger på norsk territorium. Det var et stort politisk press mot regjeringen — av opposisjonen, medier og andre som uttrykte tvil om riktigheten av regjeringens informasjon. Gjennom oppslag i Stavanger Aftenblad er det kommet frem at forretningsministeriet Stoltenberg høsten 2001 inngikk avtale med USA om slike landingstillatelser for hemmelige fangetransporter. Vil statsministeren orientere Stortinget om denne saken og hans egen rolle i den»? spør Sponheim.

Menneskerettighetene

Det er anført mot fangetransportene at de blant annet innebærer klare brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Det er noe av bakgrunnen for at politikere i en rekke land stiller spørsmål ved lovligheten av flygingene. USA har konsekvent ikke svart på spørsmål om de hemmelige transportene, men i Italia er flere CIA-agenter satt under tiltale for å ha deltatt i kidnappingen av Abu Omar fra Italia til Egypt. Der ble han utsatt for omfattende tortur.

To av de samme agentene var også i Norge i 2003, og var trolig involvert i planer om å bortføre Mulla Krekar.

INVOLVERT: Venstreleder Lars Sponheim vil at statsminister Jens Stoltenbergs skal informere om sin rolle i godkjennelsen av landinger for CIAs hemmelige fangetransportfly i Norge.
Silje Katrine Robinson