Etter den gjeldende forsikringsavtaleloven kan forsikringene bare sies opp en gang i året — ved hovedforfall.

Nå har Barne- og familiedepartementet bedt Justisdepartementet vurdere saken. I brevet pekes det på at konkurranse vil tjene forbrukeren, og at en lovendring trolig vil senke prisene.

— Vi er i tenkeboksen, og har absolutt spørsmålet på dagsordenen. Det tas sikte på å sende saken ut på høring, men jeg kan ikke si presis når dette vil skje, sier konstituert avdelingsdirektør i Justisdepartementet, Tone Ofstad, til DinSide.

Forsikringsbransjen er lunken til forslaget.

— Vi har for noen få år siden vurdert saken, og kommet frem til at en endring av dette ikke vil være noe bra tiltak for forbrukeren, sier informasjonsdirektør i Finansnæringens Hovedorganisasjon, Preben S. Røe.

Han mener en endring vil gi ekstra kostnader som kundene må dekke.

I de fleste andre tilfeller har økt konkurranse ført til større prispress og lavere kostnader for kundene.