Styret begrunner dette med at man ikke ser at en fusjon vil være hensiktsmessig for å ivareta behovene til A-pressens aviser.

— A-pressen ville avvikle et mangeårig redaksjonelt fellesskap og et velfungerende nyhetsbyrå ved en fusjon. Etter en helhetsvurdering syns vi ikke at vi ville få nok igjen for å gjøre dette, sier styreleder Jens Olai Jenssen i ANB.

NTBs sjefredaktør Thor Viksveen beklager at det ikke ble noen sammenslåing mellom de to byråene.

— Medienorge ville vært tjent med et stort nasjonalt nyhetsbyrå. Derfor beklager vi at A-pressen ikke ønsket fusjon, sier Viksveen. Han understreker samtidig at vedtaket i ANB-styret ikke er noe avgjørende for NTB.

— Vi avslutter i disse dager forhandlinger med våre kunder for to og tre år fremover. Det forteller noe om hvor sterkt vi står. Kombinert med den omstillingen byrået har vært igjennom, står NTB godt rustet for årene fremover, sier Thor Viksveen.

(NTB)