— Vi er rystet over at samferdselsministeren skaper forvirring om bruk av virkemidler og påstår at Bergen kommune selv kan vedta køprising som et tiltak, sier byrådsleder Monica Mæland i en pressemelding fra Bergen kommune.

Samferdselsministeren kom med uttalelsene på TV 2 tirsdag kveld.

Kritisk luft

Bergen er i en kritisk situasjon med luftforurensning i byen, og har flere dager på rad hatt den dårligste luften blant europeiske storbyer.

På Danmarksplass, som er et sentralt trafikknutepunkt og et av de mest forurensede stedene, ble det målt en nitrogendioksidverdi over 400 mikrogram per kubikkmeter luft tirsdag.

200 mikrogram per kubikkmeter regnes som svært forurenset luft.

Inviterer Kleppa

Byråd for byutvikling, næring og klima Lisbeth Iversen (KrF) sier at også hun er rystet over at Kleppas påstand om at Bergen kommune kan innføre køprising og redusere bilkøene.

— Satser i bompengeringen er vedtatt av Stortinget, sier hun.

Ifølge Meland er det største problemet at Bergen – som forurensingsmyndighet – «eier problemet i Bergen», men at byens myndigheter ikke rår over tiltak. Samtidig takker hun fylkeskommunen og Statens vegvesen for viktige bidrag, men sier også at «vi trenger økte lokale muligheter til å iverksette strakstiltak».

— Det siste vi trenger i denne situasjonen er billig politisk retorikk. Vi trenger handling. Vi håper Kleppa kan komme til Bergen allerede onsdag for å bidra til finne en løsning på denne ekstreme situasjonen, sier Mæland.

Gratisbuss uten effekt

Men om Mæland retter skytset mot Kleppa, ser det ut som om mange bergensere trekker på skuldrene: Tiltaket tirsdag med gratis ekspressbuss til og fra sentrum hadde i praksis null effekt.

Nedgangen i antall biler som passerte bomringen, var ifølge Bergens Tidende på om lag 650 biler – eller i underkant av 2,7 prosent – sammenlignet med dagen før.

– Dette er for lite for å si om det virkelig har vært en nedgang, mener trafikkforsker Hans Petter Duun i Norconsult.

Struper parkeringen

Fra onsdag strammes grepet ytterligere. På søndre innfartsåre innføres det såkalt sambruksfelt, som betyr at ett felt forbeholdes kollektivtransporten og biler med minst to passasjerer.

Og fra torsdag stenges tilgangen til 600 kommunale parkeringsplasser på gateplan i sentrum.

Men køprising blir det altså foreløpig ikke noe av.

Hva bør byrådet gjøre for å redusere forurensningen?