Det har oppstått en verbal krangel mellom stortingsbenken og byrådet, ved inngangen til valgkampen.

Byrådsleder Mæland mener politikerne fra Stortinget representerer vår høyeste myndighet, og vil ha en viss oversikt over når de kommer på besøk.

Ap-topp Per Rune Henriksen sier de ikke har makt over kommunen.

— Det er Bergens befolkning som er øverste myndighet over bypolitikerne, sier han.

Nå er det konflikt mellom de to politiske nivåene.

Toppe fikk skrape

Saken begynte da Kjersti Toppe (Sp), som sitter i helse,- og omsorgskomiteen, nylig ville besøke Lyngbøtunet bo- og servicesenter.

Kjersti Toppe hadde avtalt sitt besøk med ledelsen på senteret.

Da fikk hun straks en e-post fra byråd Hilde Onarheims politiske rådgiver. Der ble hun bedt om at forespørsel om besøk ble avtalt med ansvarlig byråd eller byrådsavdelingen - god tid i forveien.

— Dette for at vi lettere skal kunne planlegge og organisere besøket, som det het i brevet fra Onarheim.

Toppe tok dette opp med Per Rune Henriksen, som formelt er leder for de 15 på Hordalandsbenken.

— Jeg sjekket litt rundt for å finne ut praksis i andre kommuner med byregjering, det vil i praksis si Oslo. Svaret var at kommunepolitikere varsler ved besøk på institusjoner, stortingspolitikere gjør det ikke, for de har ingen myndighet over kommunen.

Brevet til Monica

Derfor skrev Henriksen et brev til Monica Mæland, der det heter:

«Jeg finner denne type restriksjoner og politisk kontroll av Stortingsrepresentantenes utøvelse av sin ombudsrolle oppsiktsvekkende. Denne type praksis er er så langt jeg har brakt i erfaring unik for Bergen kommune».

Han ba derfor byrådslederen sørge for at Byrådet i Bergen endrer sin praksis.

Til BT legger Henriksen til:

— Det er faktisk et demokratisk problem dersom vi som folkevalgte og lovgivere ikke får komme på besøk til kommunale bedrifter og institusjoner uten at den politiske ledelsen skal kontrollere og forberede slike besøk.

Avvisende svar

Men i sitt svar, som kom bare timer etter Henriksen sendte sitt brev, varsler Monica Mæland ingen kursendring. Snarere tvert om:

— Byrådet i Bergen opplever det som svært uheldig at politikere fra Stortinget og regjering unnlater å varsle Bergen kommunes ledelse om besøk de foretar seg på våre kommunale institusjoner.

— Dette er på ingen måte noe forsøk på å begrense noen adgang til våre virksomheter og våre ansatte, det har heller aldri forekommet, heter det i brevet fra byrådslederen til Hordalandsbenken.

IRRITERT: Monica Mæland vil ikke ha besøk fra Stortinget uten av hun eller byrådet er varslet, og kan forberede besøket.
Kristian Jakobsen