Tiden har som kjent rent ut med en økning på 16 prosent som det nedslående resultatet. I stedet har det sittende byrådet vedtatt et nytt mål, som skal til politisk behandling i bystyret.

«Utslipp av klimagass i Bergen skal reduseres med tre prosent frem til 2008 -2012 med 1990 som utgangspunkt». Slik lyder byrådets nye utslippsmål.

Per Vikse er rådgiver i Plan— og miljøetaten i Bergen kommune, og mannen som har ført forslaget i pennen.

— Det er jo et veldig mye mindre ambisiøst mål enn de to fra henholdsvis 1996 og 2000.

— Ja, men det målet som var tidligere var svært ambisiøst, og realiteten er at vi vil ha problemer med å nå det nye målet også, sier Per Vikse og viser til at utslippene økte med seks prosent bare fra 2002 til 2003.

— Transportbehovet i Bergen bare øker og øker, og det er en kjempeutfordring å gjøre noe med det. Det griper inn i hverdagen til folk.