– Det er meningsløst at elever som ikke er motivert for det, skal måtte pugge nynorsk grammatikk, sier byrådsleder Erling Lae, som er tidligere norsklærer, til Dagsavisen.

Lae opplyser at byrådet vil fremme sitt nye forslag for bystyret i Oslo tirsdag. Lae er overbevist om at mer tid på hovedmålet vil styrke elevenes norskkunnskaper.

I Oslo er allerede en tredel av elevene fritatt for sidemål, fordi de har en annen språklig bakgrunn enn norsk. Lae mener alle bør få muligheten.

– Det er misforstått å tro at Oslo-ungdom som velger bort skriftlig nynorsk vil true nynorsken. Den største trusselen er at for få elever i nynorskområder velger det som hovedmål, sier Lae.

Veien til valgfritt nynorsk er imidlertid lang. Lae trenger først flertall i bystyret, og deretter regjeringens godkjenning.

Norsk målungdom håper Laes drøm ikke blir realisert.

– Høyre-byrådets voldsomme kamp mot det språklige mindretallet er provoserende. De ønsker jo i andre sammenhenger å ta hensyn til minoriteter, sier Jan Kihl, leder i Norsk målungdom. Han mener det er selvsagt å gi undervisning i begge de offisielle språkene i Norge.