• Jeg kommer aldri til å anbefale at giften fra Puddefjorden deponeres i Store Lungegårdsvann, fastslår miljøbyråd Nils Arild Johnsen (Sp).

— Det ville være et utrolig dårlig signal å sende til byens befolkning etter at kommunen har brukt millionbeløp på å fjerne utslippene. Store Lungegårdsvann er i ferd med å bli så rent at folk kan fiske og bade der. Da kan vi ikke samtidig ta det i bruk som giftlager, sier Johnsen til Bergens Tidende.

Tanken om Store Lungegårdsvann som sluttdeponi for enorme mengder miljøgifter, er å regne nærmest som arbeidshypotese fra fylkesmannens side, mener Johnsen.

— Dette er en av seks mulige løsninger for giften i Puddefjorden og Vågen. Det gjenstår å se hvilken konklusjon miljøvernavdelingen og SFT kommer til, sier han.

Bystyrets valg

Byråden regner med at det blir bystyret i Bergen som får avgjøre hvor de giftige massene skal plasseres.

— I fortsettelsen vil jeg jobbe for at massene plasseres i et fjelldeponi eller, om nødvendig, blir fraktet til spesialavfallslageret i Holmestrand.

Johnsen er fornøyd med at fylkesmannens primæravdeling primært ønsker å renske sjøbunnen i Bergen havn. Alternativet; å dekke til giften, er etter hans mening langt dårligere.

— Hvem skal ta regningen for opprenskningen?

— Slik jeg ser det må dette bli et spleiselag der staten tar en vesentlig del av regningen. Alle store havnebyer sliter med PCB i sjøbunnen. Dette er et nasjonalt ansvar å rydde opp i.

Virvles opp

Åge Simonsen i Norges Miljøvernforbund deler byrådens skepsis til å plassere giften i Store Lungegårdsvann. Faren er stor for at det giftige mudderet virvles opp i vannmassene i det mudderet plasseres på sjøbunnen, påpeker han.

— Problemet med deponering på sjøbunnen er at vi ikke vet hva som skjer om 50-100 år. Duken som dekker massene vil selvsagt råtne på et tidspunkt. I teorien skal massene da være kompakte og dermed sikre. Men vi har ikke noe fullskala-forsøk som viser at det faktisk skjer, sier han.

Også nestleder Geira Tvedt i Fløen Vel er klar til kamp for å hindre at PCB-giftene fra Byfjorden og Puddefjorden dumpes i Store Lungegårdsvann.

— Ikke før vannet er friskmeldt og fisken er tilbake vil de altså fylle det med gift. Det er horribelt! sier Tvedt. Forslaget om å dumpe det giftige PCB-avfallet fra Byfjorden og Puddefjorden i Store Lungegårdsvann har satt sinnene i kok hos beboerne.

— Nå må vi få hele Bergens befolkning til å forstå hva som er i ferd med å skje. Dette kan vi ikke akseptere, sier Tvedt og rister på hodet. Hun forstår ikke hvorfor man i det hele tatt vil flytte PCB-avfallet.