– Partene har godtatt meklingsmannens forslag til ny tariffavtale, fikk NTB opplyst ved Riksmeklingsmannens kontor like før klokken 5.30 tirsdag morgen.

Det betyr at streiken i byggfagene er slutt, og at arbeidstakerne skal gå på jobb som normalt tirsdag morgen. 16.000 ansatte i 730 bedrifter i byggebransjen ble tatt ut i streik søndag morgen da meklingen brøt sammen.

Nytt forsøk

Meklingsmann Geir Engebretsen innkalte partene til ny meklingsrunde i Riksmeklingsmannens lokaler klokken 18 mandag. Etter å ha forhandlet i nesten tolv timer, ble partene enige om forslag til ny tariffavtale tidlig tirsdag morgen.

Engebretsen la fram sitt meklingsforslag for partene klokken 4.30, og partene anbefalte forslaget en time senere.

Blant endringene som den nye avtalen innebærer, er et generelt tillegg på 1 krone til alle arbeidstakere fra 1. april. Ny minstelønn for faglærte arbeidstakere blir 132,25 kroner, og 123 kroner for ufaglærte arbeidere.

Gi og ta

Fellesforbundet fikk fullt gjennomslag for tømrertariffen, som var punktet som utløste bruddet i forhandlingene og den påfølgende streiken. De fikk derimot ikke gjennomslag for alle kravene sine mot useriøsitet og sosial dumping.

Men bestemmelsene ble styrket, ifølge Fellesforbundets forhandlingsleder Arve Bakke.

– Vi oppnådde ikke alt vi ville, men etter min mening er dette et resultat bygningsarbeiderne kan leve godt med. Og det var svært gledelig at streiken nå kunne avsluttes, sier Bakke til Fellesforbundets egen nettside.

Uenighet

Riksmeklingsmannens forslag ble godtatt med dissens, opplyser Bakke.

– Det var ikke enighet i delegasjonen om å anbefale meklingsmannens forslag. Mindretallet så på hele forslaget, men det var nok særlig minstelønnsbestemmelsen og punktet om useriøsitet som gjorde at et mindretall på 5 av delegasjonens 13 medlemmer valgte å stemme imot, sier Bakke.

Forslaget vil nå sendes til uravstemning hos medlemmene.