Da Statnett redegjorde for alternativene til den omstridte linjen fra Sima til Samnanger i 2006 og 2007, skrev de at en linje fra Sauda til Samnanger også ville utløse bygging av en ny linje sørover fra Sauda og til Liastølen. Det er denne linjen som nå likevel bygges, selv om Sauda-Samnanger ble skrinlagt som alternativ for å bedre forsyningssikkerheten inn til Bergen.

Vil likevel oppgradere

Samtidig er det planer for oppgradering av den eksisterende ledningen fra Sauda til Samnanger. Sentralt i planene står krafteksport og ny kraftproduksjon på Vestlandet.

Oppgradering av Sauda-Samnanger er av Statnett foreslått forprosjektert med ferdigstillelse etter 2020. Det skriver Statnett i sin nettutviklingsplan som ble offentliggjort i oktober i fjor.

En tilsvarende oppgradering av den samme linjen inn til Bergens-regionen er forlangt utredet av Folkeaksjonen «Stopp kraftlinja», som et mulig alternativ til bygging av linjen fra Sima til Samnanger.

Statnett konkluderte i 2006 med at forbindelsen fra Sauda til Samnanger ikke ville gi god nok forsyningssikkerhet inn til Bergens-regionen. Nå legger altså Statnett planer for en oppgradering av linjen til 420 kV. I Statnetts nettutviklingsplan er ikke dette lenger et spørsmål om forsyningskapasitet inn til Bergen, men om å håndtere ny vind— og vannkraft.

Ny kraftproduksjon

Statnett viser til at prosjektene Ørskog-Fardal-Aurland, kombinert med Sima- Samnanger og oppgradering av strekningen Samnanger-Mauranger-Blåfalli- Sauda, «gir en tilstrekkelig styrking av det overordnede nettet til å håndtere store volumer ny kraftproduksjon».

Da konsesjonsmyndigheten NVE i 2007 behandlet Statnetts konsesjonssøknad for Sima-Samnanger, ble tre ulike alternativer vurdert for en ny kraftlinje til Samnanger, og dermed Bergens-regionen. Det inkluderte en ny kraftledning fra Sauda til Samnanger.

Statnett beregnet kostnaden for denne 123 kilometer lange ledningen til 540 millioner kroner – bare 40 millioner kroner mer enn den omstridte ledningen fra Sima til Samnanger langs Hardanger-fjorden.

Statnett påpekte samtidig behovet for en ny 420 kV-forbindelse fra Sauda til Liastølen, uten at det ble inkludert i kostnadsanslagene.

Sauda- Liastølen

Det gjorde imidlertid NVE som i sitt svar på konsesjonssøknaden konkluderte med at dette alternativet ville koste 690 millioner kroner.

NVE skrev at «Sauda-Samnanger forutsetter at overføringskapasiteten inn til Sauda er tilfredsstillende, noe som forventes å utløse behovet for kraftledningen Sauda-Liastølen, som har fått konsesjon».

Dette, sammen med Statnetts påstand om at hele området fra Boknafjorden til Sognefjorden da ville være forsynt fra Sauda og at hele området vil bli mørklagt ved en feil, førte til at NVE ikke ville pålegge Statnett å utrede alternativet nærmere. NVE konkluderte med at det ikke var «aktuelt med ytterligere utredninger av et sydlig alternativ».

Dermed var det, som for Åsen-Samnanger, satt en diger svart strek over dette alternativet.

Står ferdig i 2011

Den aktuelle forbindelsen mellom Sauda og Liastølen hadde Statnett søkt om og fått konsesjon for å bygge alt i 2004. Men dette ble stilt i bero på grunn av gasskraftverket på Kårstø som reduserte behovet for linjen, ifølge Statnett.

Men i 2009 ble planene dratt frem fra skuffen og Statnett kunngjorde at forbindelsen ville bli bygget, nå med en annen begrunnelse enn da Sauda-Samnanger ble vurdert som aktuell for å bedre forsyningssikkerheten inn til Bergens-regionen. I en pressemelding fra mars i år skriver Statnett at Sauda-Liastølen vil «forberede økt energiutveksling med utlandet».

Arbeidene blir satt i gang i månedsskiftet april/mai, og den vil stå ferdig 2011. Det vil koste i underkant av 200 millioner kroner å bygge den 29 kilometer lange ledningen.

Bergens Tidende har i lang tid forsøkt å få Statnett i tale for å svare på en rekke konkrete spørsmål med tilknytning til utbyggingen av kraftlinjer i Hardanger og Hordaland. Statnett ønsker ikke å svare på konkrete spørsmål.