Informasjonssjef Arvid Bårdstu i NSB sier dette i en kommentar til kritikken fra de tre ungdommene.

— Tyske og japanske turister har mye bagasje med seg. Norske skiturister trenger bedre plass til ski og ryggsekker. Derfor utvider vi bagasjekapasiteten på Signatur. Ett tog er allerede ombygd, resten følger ett for ett, sier han.

– Kan man ta ski med inn på togene?

– Ja. Skiene skal legges på hattehyllen. Hvis det ikke er plass der, skal man la togpersonalet ta seg av skiene og annen stor bagasje. De skal bringe gjenstandene til godsrommet.

– Avviser du at skiløperne på Bergensbanen har et problem når de vil inn på toget med skiene og store ryggsekker?

– Nei. Enkelte dager med mange reisende med slik bagasje kan gi våre folk en utfordring. Men det er ikke et generelt problem. Litt disiplin fra de reisendes side må vi kunne forvente. Dersom de tar kontakt med togpersonalet før de går inn på toget, kan det ordne seg. Men dersom de kommer inn og slenger skiene og de store ryggsekkene på hattehyllen, blir det vanskelig. På sikt vil vi altså ha langt bedre plass til slik bagasje når alle de 16 togene er ombygd, sier Bårdstu.

– Hvorfor så striks med plassbillettene?

– Vi har hatt obligatorisk plassreservering i alle fjerntog i mange år, sier han. – Kanskje har reglene vært lemfeldig praktisert tidligere, noe det er slutt på nå. Folk kan ringe på forhånd og bestille og endog betale pr. telefon, og så gå rett på toget. Det betinger imidlertid at det er ledige sitteplasser når man ringer. Hvis alle sitteplasser er opptatt, får du ikke komme med ekspress-, Signatur- og nattogene, sier Bårdstu.

– Er ikke det litt firkantet?

– Nei. Vi har opplevd at det kommer 200-300 personer ekstra uten sitteplassbillett på ekspresstogene på høyfjellsstrekningen på Bergensbanen. Det er ikke bra verken for de andre reisende, for personalet eller for sikkerheten, sier informasjonssjef Audun Bårdstu.