Til sammen vil Fjord Seafood og Cermaq blir en oppdrettsgigant med over ti milliarder kroner i omsetning.

Selskapet blir største oppdretter i Chile, stor i Skottland og Nordamerika og blant de største i Norge.

Samtidig vil det nye selskapet, gjennom Cermaqs fiskefôrfabrikker, beholde sin posisjon som en av verdens største produsenter av fiskefôr.

Bare nederlandske Nutreco, som kjøpte Hydro Seafood i 2000, blir større i den internasjonale oppdrettsbransjen.

Klart denne uken

Etter det Bergens Tidende har grunn til å tro kan det denne uken komme en avklaring om ekteskap mellom børsnoterte oppdrettsselskapet Fjord Seafood og fiskefôr— og oppdrettsselskapet Cermaq, der staten eier 80 prosent av aksjene.

En slik sammenslåing vil trolig formelt skje ved at Cermaq blir kjøpt av Fjord Seafood. Slik får staten børsnotert sitt eget oppdrettsselskap raskt og enkelt. Staten blir sittende som største aksjonær i «nye» Fjord Seafood.

Henter penger

Deretter kommer det «nye» Fjord Seafood til å vende seg til sine eiere og andre og be om mellom én og en halv milliard kroner i nye egenkapital.

Tanken er at de to selskapene sammen skal være mer fristende å satse penger på enn hver for seg.

Begge selskapene tapte på den rekordlave lakseprisen i fjor. Aller verst gikk det i Fjord Seafood med et underskudd på nesten en halv milliard kroner. Begge sliter med å oppfylle vilkårene i sine låneavtaler. En kapitalutvidelse vil løse det problemet. Helgeland Arbeiderblad skrev i går at selskapene ville kunngjøre en intensjonsavtale om å slå seg sammen i går, noe som førte til et hopp i kursen på Fjord Seafood straks børsen åpnet.

Langvarig frieri

Ender denne uken med en samling av Cermaq og Fjord Seafood er det slutten på et langvarig frieri.

Etter å ha kjøpt oppdrettsselskaper i Chile og Nord-Amerika i 2000 gikk Cermaq til eierne med Staten i spissen og ba om 1,5 milliarder kroner i ny egenkapital for å finansiere oppkjøpene.

I forarbeidene til kapitalutvidelsen kom det klart frem hva som var den videre strategien: å bli eier av et stort norsk oppdrettsselskap for å bli en stor produsent av laks også i Norge. Bare ett selskap pekte seg ut til å fylle en slik rolle, Fjord Seafood.

Fjord på gli

Da var tidene gode og Fjord Seafood ikke interessert.

I fjor høst, da eierne i Fjord Seafood reddet selskapet med en kapitalutvidelse på 700 millioner kroner, hadde pipen fått en annen lyd.

Siden har flere alternativer svirret som rykter rundt Fjord Seafood. Fra sammenslåing med det delvis Norsk Hydro-eide fôrselskapet Biomar, innlemmelse i Pan Fish og til å bli slukt av sine amerikanske medeiere.

Nå ser en løsning med Cermaq på ny ut til å være mest sannsynlig.