Ifølge næringen fører den nye avgiften på næringsbygg til at bygg for mer enn 11 milliarder kroner ikke blir bygget i år.

-Hittil er 110 prosjekter enten utsatt eller skrinlagt for godt. Det er ingen grunn til å tro at dette hadde skjedd uten konjunkturavgiften. 10.000 arbeidsplasser blir direkte rammet av dette. I tillegg blir alle som leverer varer og tjenester til byggenæringen rammet, sier administrerende direktør Sverre A. Larssen i Byggenæringnens landsforening (BNL) til NRK.

Avgiften på investeringer i næringsbygg er på 10 prosent, og er et resultat av budsjettkompromisset mellom regjeringen og sentrumspartiene. Regjeringens opprinnelige forslag var en konjunkturavgift på 1,5 prosent for hele næringslivet.

Om lag 200.000 personer er ifølge BNL sysselsatt i byggenæringen i Norge i dag.NTB