Det har forskningsinstituttet SINTEF Byggforsk anslått i en rapport.

Hos Forbrukerrådet gløder telefonene. De siste årene har Forbrukerrådet hatt over 4000 henvendelser årlig om dårlig håndverksarbeid.

Underdirektør Roger Helde i rådet sier det har vært en jevn økning i antallet henvendelser på håndverkere, og det ser ikke ut til at mengden avtar.

Årsaken er at mange tvister oppstår først i etterkant av arbeidet, i form av reklamasjoner på arbeidet. Slurv og feil oppdages ofte i lang tid etter arbeidet, for eksempel i form av fuktskader.

– Finner du feil så gi beskjed til håndverkeren så fort som mulig. Håndverkeren er pliktig til å utbedre manglene innen rimelig tid og dekke utgiftene, sier Roger Helde.

Seks av ti fornøyd

Bare seks av ti som bygde eller kjøpte nytt hus i 2005 var fornøyde med håndverksarbeidet på boligen, viser en undersøkelse fra Norsk institutt for by— og regionforskning (NIBR).

Undersøkelsen viser at 15 prosent rapporterer om vesentlige feil og mangler etter overtakelse, mens hele 69 prosent har oppdaget småskader og feil. Altså var det større eller mindre feil på til sammen 84 prosent av byggene.

Undersøkelsen tar særlig for seg feil og mangler som beboerne oppdager ved og etter nøkkeloverlevering. For forbrukere flest er feil som oppstår på grunn av dårlig planlegging, eller på grunn av dårlig samkjøring mellom håndverkerne, vanskelige å oppdage med mindre kjøperen har fulgt byggeprosessen tett.

- Vær påpasselig

– Funnene i rapporten understreker behovet for kompetente forbrukere. Med så mye feil og slurv er det viktig at forbrukerne er oppmerksomme og påpasselige med å klage, sier Roger Helde.

Nesten alle som opplevde feil eller mangler ved boligen klaget til selger, og tre av fire fikk rettet alle, eller de fleste feilene. Samtidig viser undersøkelsen at det var stor misnøye med selgers oppfølging.

– At så mange er misfornøyde med klageprosessen er et varsku til bransjen. Selger er pliktig til å følge opp klagene, og retting skal skje innen rimelig tid og uten ulempe for forbrukeren, sier Roger Helde.

– Dersom du ikke når frem med klagen til boligbyggeren, så klag inn saken til Boligtvistnemnda, sier han.