Som en del av hundreårsmarkeringen for unionsoppløsningen med Sverige i 1905, har Landbruks— og matdepartementet iverksatt prosjektet "Mat og kulturlandskap 2005", i samarbeid med ulike deler av næringslivet. Sentralt i dette arbeidet står scenarieprosjektet "Fremtidsbygda 2020", der målet er å finne ut hvordan Distrikts-Norge kan se ut om 15 år.

100 intervjuer

I samarbeid med konsulentfirmaet Berrefjord & Thomassen i Bergen, vant RF Rogalandsforskning departementets anbudsrunde i fjor vår. Prosjektet har en prislapp på 1,2 millioner kroner, og et bredt sammensatt forskerteam har utredet problemstillinger og fremtidsscenarier knyttet til bygdene.

— Vi har blant annet sett på samspillet mellom historie, kulturelle føringer, individuelle valg og politiske rammebetingelser, forklarer forskningsleder Einar Leknes ved RF Rogalandsforskning.

Forskerne har blant annet intervjuet 100 personer i ulike bygder i Rogaland, Hordaland og Oppland - og ikke bare gårdbrukere.

— Vi har snakket med alt fra skoleelever, lærere, prester, husmødre og andre som har synspunkter og meninger om hvordan det vil gå med bygdene, forklarer Leknes.

Fire fremtidsbygder

I rapporten "Fremtidsbygda 2020", som legges frem 31. mars på landbrukshøyskolen på Ås, presenteres følgende scenarier for hvordan bygdene ser ut i fremtiden:

  • "Motvind-bygda:" Ligger i naturskjønne omgivelser. Har sterke tradisjoner, og er vant med å møte storsamfunnets utfordringer. Dugnadsånden har mange ganger ført bygda videre.
  • "Agrobusiness-bygda:" Sterk på landbruk. Står og faller med hvordan gårdbrukerne i bygda takler utviklingen i landbrukspolitikken. Samvirketanken har lange tradisjoner i norsk landbruk. Utfordringen kommer i møte med internasjonal handelspolitikk.
  • "Anti-jantebygda:" Ligger i utkanten, med lang reiseavstand til nærmeste tettsted. Ressursgrunnlaget er "ikke fett", men det rommer mangfold. Bygda leter litt med nye øyne.
  • "Forstadsbygda:" Urbaniseringen har ført til at byene vokser og bygdene skrumper. Her vises det hva som kan skje når bygda dras inn i byens gravitasjonsfelt. Fortsetter den som bygd eller bydel?

Håper på debatt

Går det slik som oppdragsgiverne ønsker, vil prosjektet "Fremtidsbygda 2020" være startskuddet for en bred debatt om fremtidens Distrikts-Norge.

— Dette er et ypperlig utgangspunkt for frie, politiske diskusjoner. Ved å bruke slike fremtidsscenarier, kan man frigjøre seg fra dagens politiske agenda og tenke litt større, påpeker prosjektleder Kirsten Indgjerd Værdal i "Mat og kulturlandskap 2005".

I løpet av april skal prosjektet presenteres over hele landet, deriblant på Rica Sunnfjord Hotell i Førde 4. april.

— Hele materialet vil bli presentert på internett og på en interaktiv CD-rom, og vi håper at dette er noe som kan appellere til unge mennesker. Det er flott hvis dette kan danne grunnlaget for videre prosjekter i videregående skoler, høyskoler eller universitet, sier Værdal.