Byfuglien (55) er i dag generalsekretær i Norges KFUK-KFUM, og er Norges tredje kvinnelige biskop.

Både Kirkerådet og et stort flertall av landets biskoper ønsket seg Byfuglien som ny biskop i Borg etter Ole Christian Kvarme. Han ble ny biskop i Oslo tidligere i år.

Hun blir sett på som en samlende person, og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF) har tidligere vist til det klare kirkelige votum for Byfuglien.

Byfuglien er selv åpen for å ordinere prester som lever i homofilt partnerskap, men har sagt at hun ikke vil gjøre det hvis Kirkens flertall er imot dette. Samtidig har hun gjort det klart at hun vil jobbe for endringer på dette punktet.

Helge Haugland Byfuglien er fra Ski i Akershus, og bor i denne kommunen som er en del av Borg bispedømme. Hun tok teologisk embetseksamen i 1976. I 1985 ble hun kallskapellan i Ås og senere stiftskapellan og rådgiver for biskopen i Borg, før hun ble assisterende generalsekretær i speiderorganisasjonen KFUK-KFUM. På 1990-tallet var hun en av pådriverne i prestenes lønnskamp. I 2001 ble hun generalsekretær i speiderorganisasjonen.

Borg bispedømme omfatter alle kommuner i Østfold og Akershus med unntak av Asker og Bærum.

NY BISKOP: Helga Haugland Byfuglien
Arkiv