Metrobussen, stakkar, som Frp kjemper for, må nøye seg med usle 6,9 prosent.

Av lett forståelige grunner har Frp ikke gjort noe stort nummer av denne undersøkelsen. Men heretter skal ingen komme å si at partiet snur kappen etter folkemeningen. For Arne Sortevik og co. har tuftet sitt valgkampopplegg på nettopp motstand mot bybanen.

Fremskrittspartiet er ellers kjent for å drive propaganda for flere og bredere veier for bilistene. Men i den nevnte undersøkelsen svarer bare 8,6 prosent at de foretrekker bilen.

— Hvordan henger dette sammen? Har Fremskrittspartiet i Bergen bommet totalt på stemningen i eget parti?

— Du vet da vel hvordan slike nettavstemningen foregår, parerer formannen i Bergen Frp, Øistein Christoffersen. - Dette kjenner dere vel fra BT også. Vi tar ikke disse utslagene så veldig alvorlig. Som du ser, er det bare 173 personer som har stemt også.

— Men er disse undersøkelsene bare til for moro skyld da?

— Nei da, ikke bare for moro skyld.

— Dere spør for eksempel hva folk synes om Bergens Frps nettsider. Nesten halvparten har krysset av på «forferdelige». Hva gjør dere med det?

— Vel, vi er ikke helt fornøyde med nettsidene våre, så vi strever med å forbedre dem, svarer Øistein Christoffersen.

Det hører med til historien at 20 personer har stemt over spørsmålet «hvilken regjering foretrekker du etter valget». Resultatet her på Bergen Frps nettside er 46 prosent for en rød-grønn regjering.

PS: Etter det BT kjenner til, har Frps bybaneundersøkelse vært til stor inspirasjon for arbeidet på Bybanekontoret.