OLAV GARVIK

Venstrelederen har nå satt opp sin skryteliste på samme måte som Høyres leder har gjort, etter anmodning fra Bergens Tidende. Vi ba dem før ferien nevne de ti viktigste sakene som de er spesielt fornøyd med å ha fått gjennomført for Hordaland.

Etter at vi tirsdag orienterte om Erna Solbergs liste, og samtidig uttrykte forundring over at ikke venstrepolitikeren hadde laget en tilsvarende, kom en rask reaksjon fra hans politiske rådgiver Eva Kvelland. Dette ville de ikke ha sittende på seg. Listen ble utarbeidet for en god stund siden, men kommunikasjonssvikt har ført til misforståelser.

Lars Sponheims skryteliste ser slik ut:

  • Bybane fra Bergen til Nesttun gjennom Bergensprogrammet.
  • Midler til detaljplanlegging av dobbeltspor gjennom Ulrikstunnelen.
  • Belønningsmidler til byer som er gode på kollektivtransport, bl.a. Bergen.
  • Opprettelse av narkodomstol i Bergen.
  • Statstilskudd til Lyngheisenteret.
  • Vern av Tokheim-Eitrheimvassdraget.
  • Opprettelse av Folgefonna nasjonalpark.
  • Såkornfond i Bergen.
  • Gjennom Landbruk Pluss er det utarbeidet en nasjonal strategi for næringsutvikling i alle fylker. Det har skapt ny næringsaktivitet i tilknytning til gårdsbrukene.
  • Hordaland fylke var prøveprosjekt for miljøprogrammene. Resultatene ble senere standard for regionale og lokale miljøprogram.