– Det sier seg selv at brannsikkerheten er for dårlig når brannen kan utvikle seg som den gjorde, sier byantikvaren i Trondheim, Gunnar Houen, til NTB. Han sier brannberedskapen rundt disse trehusene nå må gjennomgås.

Houen tror det blir vanskelig å redde sjøpakkhusene som er brent ned.

– I beste fall kan kanskje det ene huset reddes. Det ble hogd i stykker en god del av den ene bygningen for å hindre spredning. I de to andre husene er det betydelige skader, sier Houen etter å ha vært på brannstedet.

Nå kommer diskusjonen om hva som skal bygges opp igjen.

– Jeg tror ikke nødvendigvis at en mest mulig detaljtro kopi er det eneste riktige. Spist er spist og brent er brent, og nå har vi en ny situasjon, sier byantikvaren. Han understreker imidlertid at han ikke vil konkludere diskusjonen før den har kommet i gang.

– Men vi må forholde oss til dimensjon og form i bymiljøet, for eksempel det kubiske volumet og høyden på byggene, sier Houen.