Oslo/Trondheim (NTB-Øyvind Lie): — Det sier seg selv at brannsikkerheten er for dårlig når kulturminner som dette brenner, og når det har skjedd gjentatte ganger de senere år, sier byantikvaren i Trondheim, Gunnar Houen, til NTB. Han sier brannberedskapen rundt disse trehusene nå må gjennomgås.

Houen tror det blir vanskelig å redde sjøpakkhusene, som er bygget på 1860-tallet.

— I beste fall kan kanskje det ene huset reddes. Det ble hogd i stykker en god del av den ene bygningen for å hindre spredning. I de to andre husene er det betydelige skader, sier Houen etter å ha vært på brannstedet.

- Spist er spist

Nå kommer diskusjonen om hva som skal bygges opp igjen.

— Jeg tror ikke nødvendigvis at en mest mulig detaljtro kopi er det eneste riktige. Spist er spist og brent er brent, og nå har vi en ny situasjon, sier byantikvaren. Han understreker imidlertid at han ikke vil konkludere diskusjonen før den har kommet i gang.

— Men vi må forholde oss til dimensjon og form i bymiljøet, for eksempel det kubiske volumet og høyden på byggene, sier Houen.

Tidligere tap

Det er to forskjellige typer trehus i Trondheim: Byhus og sjøpakkhus. Det finnes totalt 50-60 slike sjøpakkhus i byen, og en god del er gått tapt tidligere. Noen er bygd opp igjen som detaljtro kopier, mens andre er bygd opp igjen med et nytt formspråk.

Houen er nå bekymret for byens egenart.

— Hvis vi skal holde på Trondheims egenart som historisk treby er det ikke akseptabelt at slike ting skjer, advarer byantikvaren.

Han understreker at han ikke kritiserer brannvesenets slokkingsarbeid i dette konkrete tilfellet.