KARI PEDERSEN

kari.pedersen@bt.no

Tautrekkingen om nestledervervet i Arbeiderpartiet krysser de fleste politiske skillelinjer.

Sentralt står spørsmålet om kjønnskvotering. Kravet om 40 prosents kvinneandel borger for en ny kvinne i partiledelsen som ellers da vil bestå av partileder Jens Stoltenberg partisekretær Martin Kolberg og nestleder Hill-Marta Solberg.

I forrige uke uttalte seks av fylkeslederne til BT at ny nestleder bør hentes utenfor Stortinget. Av de foreslåtte er det bare Anne-Grete Strøm-Erichsen, byrådsleder i Bergen, som ikke bor og arbeider i østlandsområdet.

Også Grete Faremo og Dag Terje Andersen er ute av Stortinget.

Politisk går viktigste skillet mellom Trond Giske og de øvrige. EU-motstanderen Giske er ungdommens og venstresidens kandidat. Hvis landsmøtet velger Trond Giske, velger de en person som ønsker å dreie Ap mot venstre.

Følgende er lansert av sine fylkeslag som kandidat til nestledervervet.

Sylvia Brustad (35)

Stortingsrepresentant for Hedmark siden 1989. Barne— og familieminister i Thorbjørn Jaglands regjering og kommunalminister i Jens Stoltenbergs regjering.

Karita Bekkemellem Orheim (37)

Stortingsrepresentant for Møre og Romsdal fra 1989. Barne og familieminister i Stoltenberg-regjeringen.

Grete Faremo (47)

Stortingsrepresentant fra Oslo fra 1993.

Justisminister i Jaglands regjering til hun gikk av i desember 1996 etter kritikk i forbindelse med Lund-kommisjonen. Stilte ikke til valg i 1999.

Hill-Marta Solberg (50)

Stortingsrepresentant fra Nordland siden 1993. Nestleder i Ap siden 1992. Parlamentarisk leder 2000-01. Sosialminister 1994-97.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (52)

Medlem av Bergen bystyre fra 1987, varaordfører 1998-99, ordfører 1999-2000. Fra 2000 leder av det nyopprettede byrådet.

Trond Giske (35)

Leder av AUF 1992-96. Stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag fra 1997. Kirke-, utdannings- og forskningsminister i Stoltenberg-regjeringen.

Bjarne Håkon Hanssen (39)

Stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag siden 1997. Landbruksminister i Stoltenbergs regjering.

Dag Terje Andersen (45)

Stortingsrepresentant for Vestfold siden 1997-2001. Partisekretær 1992-96. Landbruksminister i Jaglands regjering.