At bussen ikke alltid dukker opp på det tidspunktet som står i rutetabellen, hører til blant de største understatements en bergensk bussreisende kan tenke seg.

Nå er det mulig å gjøre noe med dette. Det vil si, det spørs nok om det er mulig å få bussen til å komme når den skal. Men med avansert teknologi, er det nå mulig å få vite når bussen faktisk dukker opp på din holdeplass.

Nedtelling på skjerm

Hemmeligheten ligger i et navigasjonssystem som styres via satellitt, og som kalles GPS (ground positioning system).

— Vi har drevet på med dette ca. to uker. 20 busser er utstyrt med dette navigasjonssystemet. Disse trafikkerer den tyngste busslinjen i Trondheim, mellom Heimdal og sentrum. På fem av holdeplassene på strekningen er det satt opp skjermer der de ventende kan lese tiden det tar før bussen kommer akkurat der, fire minutter, så tre minutter osv., sier Even Myhre ved Statens vegvesen i Sør-Trøndelag til Bergens Tidende.

Bussen ringer

Men denne informasjonen kan også innhentes ved hjelp av internett eller mobiltelefon.

— Via internett kan du bestille tekstmelding for bestemte bussavganger ved din faste holdeplass. Meldingen vil da gi beskjed om at nå er det for eks. fem minutter til bussen kommer. Da kan du ta det med ro ved frokostbordet eller på kontoret til meldingen kommer, uten å ta hensyn til hva rutetabellen sier, forklarer Even Myhre.

Han opplyser at man kan abonnere på slike meldinger for hver dag i en periode på to til tre uker. Så må man bestille på nytt.

— Vi forsøker nå å rekruttere abonnenter på denne ordningen for en forsøksperiode som skal løpe frem til årsskiftet. Da vil vi se nærmere på hvordan dette har fungert, før vi avgjør om vi skal innføre ordningen på permanent basis over hele Trondheim. Vi regner med at det vil koste 20 til 25 millioner kroner.

Gaia og HSD vil, mený

Hensikten med denne ordningen er naturligvis å gjøre busstilbudet enda mer attraktivt og nå frem til kundegrupper som i dag ikke tar bussen. Administrerende direktør i Gaia Trafikk, Arne Buanes, sier at han har sett på et slikt navigasjonssystem på bussene i København.

— Vi mener at det muligens kan knyttes opp til et nytt billetteringssystem, som når blir utredet. Gaia Trafikk og HSD Buss har tilbudt seg å gå sammen om kjøpe et slikt system. Problemet er bare at vi ikke vet hvilken avtaleform vi skal ha med fylket i fremtiden. Skal vi fortsette med kvalitetsavtaler, eller skal det bli anbud, og i tilfelle hvilken type anbud? Vi vet kort og godt ikke om det er vi som skal fortsette å kjøre i Bergen, og så lenge vi ikke vet det, kan ikke vi ta på oss store investeringer, sier Arne Buanes.

HALLO, HALLO: Det er bussen din som ringer...<br/> Illustrasjonsfoto: SCANPIX / Berit Roald