–Politiet har ikke noe formelt ansvar for gården. Det er Per Orderud selv som må ta seg av dette når han pågripes av politiet, opplyser politiadvokat Bjørn Arne Tronier i Romerike politidistrikt til NTB.

Advokat Cato Schiøtz, som forsvarer Per Orderud i trippeldrapssaken, sier at gårdbrukeren inntil videre vil få hjelp fra familiemedlemmer og fra innleid avløser.

Per Orderud blir sittende i Oslo fengsel til mandag klokken ti. Da skal partene møtes i forhørsretten for å avgjøre om tre av de dømte i trippeldrapssaken skal sitte fengslet fram til ankebehandlingen tar til i lagmannsretten. Ny rettsrunde kan tidligst settes i gang til høsten.

Gårdsdriften er altså sikret til over helgen, men dersom Per og Veronica Orderud må sitte lenger i fengsel, må driften av Orderud gård avvikles.

–Dersom forhørsretten kommer til at ekteparet må i fengsel fram til ankebehandlingen, vil gårdsdriften bli avviklet fra begynnelsen av juli, sier advokat Cato Schiøtz til NTB.

Det betyr at over 20 melkekyr og flere ungdyr på gården vil bli slaktet.

–Dette er et uforholdsmessig inngrep, mener vi, siden dommen ikke er rettskraftig ennå, sier Cato Schiøtz.

Dette vil bli et sentralt argument i behandlingen av fengslingsspørsmålet i forhørsretten mandag.

Da Per Orderud satt fem måneder i varetekt i 1999, fikk han hjelp av venner, slekt og naboer til stellet med dyra på Orderud gård. Fetteren hans, Espen Orderud, var blant dem som stilte opp, men han mener det blir vanskelig å gjenta dette.

–Familien må vurdere dette hvis Per og Veronica blir sittende i fengsel, men det blir meget vanskelig å gjennomføre en slik dugnad en gang til, sier han til NTB.

NTB