Demokratene i Kongressen har lagt fram forslag som vil gjøre amerikanske biler 40 prosent mer bensingjerrige innen 2020. Standardkravene vil bli økt til 35 miles per gallon, 0,67 liter på mila.

De vil også ta med krav om at kraftprodusenter leverer minst 15 prosent av strømmen fra fornybare energikilder innen 2020, og dessuten øke skattene for oljeselskaper.

Det er særlig de siste punktene er vanskelige å svelge for Bush-administrasjonen.

– Det virker som om Kongressen er i ferd med å vedta en lov presidenten ikke kan undertegne, sier Allan Hubbard, Det hvite hus’ fremste økonomiske rådgiver, i et brev til demokratenes flertallsleder i Representantenes hus, Nancy Pelosi.