• Det finnes ingen beviser for at kloden blir varmere. Miljøvernerne er dommedags-ekstremister, hevder staben til president George W. Bush.

I en hemmelig e-post til republikanske partifeller, tar Bushs valgkampapparat et voldsomt oppgjør med miljøbevegelsen. Alle presidentens menn og kvinner oppfordres i valgkampen til å slå aggressivt tilbake mot Demokratenes og miljøvernernes «skremmebilder» av klimatrusselen og forurensningsproblemer.

— Roper dommedag

— Vi utkjemper et slag mellom kjensgjerninger og fantasi når det gjelder miljøet. Republikanerne kan ikke understreke sterkt nok at ekstremistene skriker: Dommedag!, når miljøet faktisk opplever en ny og bedre dag, heter det i e-posten som den britiske avisen The Observer har fått tilgang til.

I tur og orden benekter Bush-staben at det foregår en menneskeskapt global oppvarming, at det er en sammenheng mellom luftforurensning og astma hos barn eller at skogdøden på kloden er et problem.

Også på en lang rekke andre områder tegnes et rosenrødt bilde av miljøtilstanden i USA og resten av verden.

Bånd til oljeindustrien

Blant kildene til det republikanske miljønotatet, er Richard Lindzen, en forsker som lenge har uttrykt seg kritisk til FNs klimapanel som fastslår at utslipp av CO2 og andre drivhusgasser forårsaker global oppvarming.

Ifølge The Observer har Lindzen ved gjentatte anledninger mottatt penger fra den fossile brenselindustrien. Også andre kilder det henvises til i valgkampnotatet, skal ha mottatt økonomisk støtte eller være tett knyttet til oljeindustrien, særlig giganten Exxon.

Den kontroversielle danske miljøforskeren Bjørn Lomborg blir også tatt til inntekt for Bushs miljøargumentasjon i den kommende presidentvalgkampen. Lomborg som lenge har hevdet at miljøvernere serverer dommedagsprofetier, kan imidlertid styre sin begeistring over å bli slått i hartkorn med Bush.

- Venstresiden fortier

Lomborg mener en del av e-posten er fordreid, særlig når det gjelder temaet global oppvarming. Han fastholder imidlertid at verden går fremover, også på miljøområdet.

— Bush-administrasjonen har en tendens til å forsterke en del av disse poengene, mens venstresiden har en tilbøyelighet til å fortie dem, sier Lomborg til avisen Politiken.

<b>DOMMEDAGSPROFETER:</b> Miljøvernere er ekstremister uten fotfeste i virkeligheten, mener staben til president Bush.
Reuters