Andre, med standard variabel strømpriskontrakt betaler mer, og det er store forskjeller i strømmarkedet for tiden. Den ene strømleverandøren kan ta dobbelt så mye betalt som den andre.

Omslag

Handelsdirektør Ole Gabrielsen i Lyse Energi tror spotprisbunnen kan være nådd for denne vinteren.

– Det er kunstig lave priser nå, og et væromslag kan fort føre til en prisoppgang på rundt 5 øre per kilowattime, sier han til NTB.

Samtidig tror han ikke at en plutselig kuldeperiode kan føre til skyhøye priser denne vinteren.

– Sverige og Norge sett under ett nærmer seg en normalsituasjon for strømforsyningen, så jeg tror det blir nokså normale vinterpriser, sier Gabrielsen.

Administrerende direktør Erik S. Winther i Gudbrandsdal Energi sier det samme:

– Vi må forvente noe kjøligere vær nå, og med vinterværet vil vi få mer normale vinterpriser på strøm. Spotprisen vil nok legge seg godt over dagens nivå, tror Winther.

Store forskjeller

Det er for tiden store prisforskjeller på strøm her i landet. Den ene leverandøren kan være dobbelt så dyr som den andre. Gudbrandsdal Energi har bidratt til en prisnedgang, og har fått 2.000 nye kunder på å gå i føringen.

I tillegg er det store forskjeller mellom ulike typer strømabonnement. Spotabonnenter har fått full uttelling for prisfallet de siste ukene. I uka som gikk var et spotabonnement 30,6 øre billigere per kilowattime enn standard variabel pris blant de dominerende kraftleverandørene, ifølge Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE).

Noen strømleverandører har vært usedvanlig trege med å sette ned prisen på standard variabel strøm, som er den mest vanlige abonnementsformen her i landet.

60 øre

Konkurransetilsynets oversikt viser at det i årets siste uke (uke 52) fortsatt er noen som tar seg betalt med 60 øre per kilowattimen, mens spotprisen nå ligger godt under 30 øre.

Aller dyrest er Krødsherad Everk med 60 øre, men strømkundene kan velge og vrake i leverandører som tilbyr den samme strømmen langt billigere. De billigste landsdekkende leverandørene tilbyr strømmen for vel 36 øre i uke 22.

Enkelte lokale leverandører som Nesset Kraft og Vest-Telemark Kraftlag tilbyr enda billigere strøm, faktisk til noe under 30 øre per kilowattime. Denne prisen harmonerer godt med dagens spotpriser i det åpne markedet.

Mye nedbør

I uka som gikk, falt det 50 prosent mer nedbør enn normalt, og tilsiget til vannmagasinene var dobbelt så stort som normalt, ifølge NVE. Samtidig ble det produsert mye strøm, slik at fyllingsgraden til slutt endte uendret på 67,2 prosent.

I det nyopprettede elspotområdet i Midt-Norge falt fyllingsgraden med 1,4 prosentpoeng. Også i Nord-Norge falt fyllingsgraden noe.

Den siste uka var det høyere pris på strømmen i Midt-Norge og Nord-Norge enn i de andre nordiske områdene. Prisforskjellen har vært på 3 øre/kWh i gjennomsnitt. Det har vært høy import av strøm til disse områdene. (©NTB)