• Det må etableres "branngater" mellom oppdrettsanleggene for å hindre at alger og sykdom får spre seg med vannstrømmene fra anlegg til anlegg.

Det sier forskningsdirektør Ole Torrissen ved Havforskningsinstituttets senter for havbruk til NTB. Oppdrettsanleggene må også legges på de stedene som er best egnet til å motstå algeangrep og smittespredning, mener han.

Torrissen mener at hele strategien for lokalisering av oppdrettsanlegg må tenkes gjennom på nytt, fordi det alltid vil komme nye sykdommer. I dag er det gitt 840 konsesjoner til å drive oppdrett av laks, og disse er spredt på 1.870 lokaliteter. I fjor passerte vi en produksjon på 500.000 tonn laks og ørret.

–Hvis økningen fortsetter i samme tempo, vil vi nå en produksjon på én million tonn i 2005. Men disse oppdrettsanleggene må lokaliseres på atskillig færre steder, kanskje så få som 100. Når de blir lagt på de beste stedene langs kysten, må hvert av dem gjerne produsere 100.000 tonn, sier Torrissen.

Men det er viktig at avstanden mellom anleggene er store nok til å hindre spredning av sykdom.

–Da store deler av Bergen brant ned under store bybranner ble det anlagt brede allmenninger som skulle hindre at brannen spredte seg fra husrekke til husrekke. Det samme prinsippet må vi bruke i framtidens oppdrettsnæring, sier Torrissen.

NTB