I styremøtet for to uker siden ble administrerende direktør Anne Kverneland Bogsnes pålagt å kutte budsjettforslaget sitt med 118 millioner kroner.

Hovedtillitsvalgt for overlegene, Kjell Vikenes sier til bt.no at budsjettkuttene i særskilt grad vil ramme planlagt operasjonsvirksomhet.

Styreleder Finn Strand og de andre styremedlemmene får trolig lagt disse kuttene på bordet:

  • Budsjettet for den somatiske virksomheten i Helse Bergen kuttes med mellom 40 og 50 millioner kroner. Signaler går ut at kuttene kan bli enda større.
  • Det planlagte operasjonsprogrammet kuttes med 400 til 500 operasjoner i forhold til fjorårets aktivitet.
  • 12 til 15 årsverk for hjelpepleiere kan bli borte ved klinikken som følge av aktivitetsreduksjonen.
  • I tillegg rammes kreftavdelingen og operasjonsvirksomheten ved nevrokirurgisk avdeling, Kvinneklinikken og hjerteavdelingen.

Med disse kuttene vil flere pasienter måtte sendes til andre sykehus. entetiden for hofte— og kneoperasjoner blir også lengre.

Nå slår Haukeland -tillitsvalgte fra en rekke fagforeninger seg sammen og reiser til Oslo for å drive lobbyvirksomhet mot Stortinget og regjeringen.

Se BTV-innslag og les mer i morgendagens Bergens Tidende.