Miljøverndepartementet har vært budsjettaper flere år på rad, og i fjor var miljøbudsjettet for første gang på mange år det minste budsjett blant departementene. Men nå skal miljøvernminister Erik Solheim få grunn til å smile.

Aftenposten skal ha fått bekreftet fra flere hold at regjeringens forslag til miljøbudsjett neste år vil være på 4,08 milliarder kroner. Det er en økning på nesten 25 prosent fra i år.

Den største økningen kommer på naturvernsiden med en påplussing på 345 millioner kroner. Pengene skal gå både til nye verneområder og reservater, mer barskogvern, opprettelsen av et norsk artsprosjekt og ikke minste styrket forvaltning av eksisterende verneområder. 160 millioner av økningen gå til ulike klimatiltak og ca. 50 millioner til kulturminnevern.

Også bistandsbudsjettet skal få et kraftig løft. Totalt vil regjeringen bruke 26,2 milliarder kroner — en økning på hele 3,9 milliarder kroner eller ca. 17,5 prosent. Dette vil for første gang bringe Norges bistandsbudsjett opp til én prosent av BNI (bruttonasjonalinntekten).

Av økningen skal 1,5 milliarder kroner gå til regjeringens satsing på å stanse avskoging i tropiske land. Det skal også satses betydelig på ren energi, kvinner og utdanning.