Budsjettet ble vedtatt med 88 mot 75 stemmer, mens to representanter var fraværende. Flertallet besto av de tre regjeringspartiene, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti samt Fremskrittspartiet. Frp støttet budsjettet etter at statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) hadde stilt kabinettsspørsmål.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kystpartiet stemte mot regjeringspartienes forslag.

Neste år vil det bli brukt 26 milliarder kroner av oljeinntektene. Dette er mer seks milliarder kroner mer enn i 2001.

Innbetalte skatter og avgifter reduseres med 7,2 milliarder kroner fra i år til neste år.

Netto avsetning til Statens petroleumsfond, der overføringene til statsbudsjettet er trukket fra, anslås til 149,9 milliarder kroner.