Hvis den da kan betraktes som journalistikk i det hele tatt.

— Det er litt problematisk å forholde seg til om «Torsdagsklubben» er journalistikk eller et underholdningsprogram. Jeg forstår at TV2 selv omtaler det som journalistikk, sier Bodahl-Johansen. I så fall tror ikke den tidligere sekretæren i Pressens Faglige Utvalg (PFU) at Jespersen bryter presseetiske normer.

— Hva gjelder kommentarer og satire innen journalistikken har man tradisjon for å gå veldig, veldig langt og ha stor takhøyde. I PFU har jeg vært med på å forsvare veldig sterke uttrykk, fordi det har vært utgitt som kommentar, ikke påstander av faktisk karakter, sier Bodahl-Johansen.

— Hvis dette var en aviskommentar innklaget til PFU, måtte man lagt til grunn at det i ytringsfrihetens navn skal legges få begrensninger på slike karakteristikker. Jeg vet ikke hvordan PFU ville vurdere saken, men ut fra min vurdering hadde jeg innstilt på at den ikke har brutt god presseskikk, sier Bodahl-Johansen.

Begrunnelsen hans har tre momenter: At satireformen tradisjonelt har vide tøyler, at den omtalte er en offentlig person og at Bondevik også har rett på å komme med sitt tilsvar.

Bodahl-Johansen tror likevel ikke det ville være bortkastet å la PFU få Jespersens monolog til vurdering.

— Jeg synes det hadde vært veldig interessant om dette ble klaget inn for PFU, slik at de måtte ta stilling til spørsmålet om hva «Torsdagsklubben» er.