Bruk av ulovlig overtid og doble vakter er rutine på norske sykehus. Arbeidstilsynet har overfor flere sykehus reagert med bøter for bruk av ulovlig overtid, og får til stadighet søknader om dispensasjon til å bruke mer overtid.–Det er et generelt problem at sykehusene setter arbeidsmiljøloven til side, sier Odd Einar Johansen, informasjonssjef i Arbeidstilsynet. Innrømmer brudd Aker sykehus innrømmer nå også brudd på arbeidsmiljøloven.— I forhold til arbeidsmiljøloven er ikke dette i tråd med regelverket. Dessverre har dette skjedd ofte - også ved Aker sykehus, sier sjeflege ved Aker sykehus, Odd Bakken, til VG.Sykepleierforbundets nestleder, Åse Jacobsen, mener at Høyre og Arbeiderpartiet må ta sin del av skylden for krisen hos sykehusene. Dårlig lønn –Det finnes 18.000 sykepleiere i Norge som har valgt ikke å bruke utdannelsen sin, hovedsakelig på grunn av at lønnen er så dårlig, sier Jacobsen til Aftenposten, og påpeker at de to partiene så sent som i vår stemte mot et forslag om en lønnspakke som alle de andre partiene hadde samlet seg om.Sykepleierforbundet mener at hvis 5.000 av de 18.000 sykepleierne hadde kommet tilbake i yrket, ville problemet med konstant underbemanning være løst.