– Vi har allerede gitt én ekstra uke. Skal vi gjennomføre en økning i fedrekvoten, må det skje innenfor en ansvarlig økonomisk ramme – som det også står i Soria Moria-erklæringen. Med den lave ledigheten vi opplever, vil det være vanskelig for regjeringen å love en utvidelse av pappapermisjonen, sier likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen til Dagsavisen.

Også kilder i Finansdepartementet bekrefter overfor Dagsavisen at fire ukers pappaperm på neste års statsbudsjett vil føre til enda større utfordringer på et allerede presset arbeidsmarked, og derfor er svært lite sannsynlig.

Staten bruker nesten dobbelt så mye på permisjonspenger nå som for ti år siden. I 1997 brukte staten 6,6 milliarder, i dag koster permisjonen vel 11 milliarder i året.

Om pappapermisjonen skal utvides med de lovede fire ukene på neste års statsbudsjett, kommer prisen ifølge Finansdepartementet på mellom 600 og 680 millioner i året.

Diskutér saken her!