Den rød-grønne regjeringen har gjentatte ganger lovet å innføre en ny ervervslov — for å hindre nedleggelse av lønnsomme arbeidsplasser eller utflagging av bedrifter. Kravene om slike tiltak skjøt fart da Norsk Skog - midt under valgkampen i 2005 - besluttet å legge ned Union fabrikker i Skien.

EØS-avtalen stoppet loven

I går presenterte næringsminister Dag Terje Andersen resultatet av arbeidet som har tatt over ett år. I meldingen heter det: «Med bakgrunn i skrankene i EØS-retten anser departementet det som uaktuelt å foreslå tiltak med krav om salg av bedriften til reelle interessenter».

Derfor blir konklusjonen at regjeringen ikke kan forby nedlegging av bedrifter, ei heller å påby salg til andre interessenter eller ansatte.

Det står i tydelig kontrast til hva regjeringen og politikere fra de rød-grønne partiene har lovet.

Så sent som i oktober sa næringsminister Andersen at «ambisjonen for den nye ervervsloven vil være å fremme større samfunnsansvar ved den type dramatiske omstillinger som vi så ved Union».

Lovet bøter

I juni varslet Andersens forgjenger, Odd Eriksen (Ap) tiltak for å stanse uønskede nedleggelser.

I januar sa SVs parlamentariske leder på Stortinget, Inge Ryan, at den nye ervervsloven skal bli det lovverket som trengs i fremtiden.

— Den må gjøre det dyrere og vanskeligere å legge ned lønnsomme bedrifter, sa han.

I desember i fjor sa Eriksen at regjeringen ville innføre en form for bøter ved nedleggelse av arbeidsplasser. Han viste til omstillingskostnader og finansiering av rammebetingelser.

Omtrent på samme tid varslet finansminister Kristin Halvorsen (SV) at en ny ervervslov ville sette en stopper for at lønnsomme arbeidsplasser blir nedlagt og flagget ut av landet.

Den rød-grønne regjeringen slo i Soria Moria-erklæringen fast at den vil «innføre en ny og forsterket ervervslov innenfor EØS-avtalens ramme».

Og det var nettopp EØS-avtalen og EUs konkurranserett som stoppet alle løftene.

Ingen straff

I stedet foreslår regjeringen en ny lov om meldeplikt for bedrifter som skal legge ned arbeidsplasser. Bedriftene blir pålagt å melde dette inn til fylkeskommunen der bedriften er registrert. Bedriftene må ha minst 30 ansatte. Situasjonen skal så drøftes mellom myndigheter, bedrift og ansatte.

Det er allerede i dag meldeplikt, men det er en melding som skal gå til sentrale myndigheter ved NAV.

Regjeringen vil også gi arbeidstakerne en lovpålagt rett til å drøfte overtakelse av bedriften, men det gir ingen rettigheter utover dette. Lovverket for arbeidsgiveres plikter og arbeidstakeres rettigheter ved nedleggelse av bedrifter blir som før. Regjeringen kaller eksisterende lovverk «tilfredsstillende».

Opposisjonen på Stortinget raljerer over regjeringens forslag. KrFs Ingebrigt Sørfonn kaller forslagene «et tilløp uten hopp».

Bjelland, Håvard