NNN har også fått gjennomslag for en økning i minstelønnen på 7 kroner og femti øre, samt høyere tillegg for ubekvem arbeidstid. Direktør Carl E. Rønneberg i Næringsmiddelbedriftenes Landsforening sier til NTB at det er blitt enighet om en avtaletekst «begge parter kan leve med».