— Jeg reagerer dersom de mener at man ikke kan montere sprinkleranlegg uten at lokalet er tømt. Vi klarte da å installere sprinkleranlegg på Bryggen i Bergen selv om trebygningene var proppende fulle på 60-tallet, sier han.

Herteig var primus motor for bevaringen av Bryggen, og startet Stiftelsen Bryggen i 1962.

— Men Oslo kommune hevder det også var snakk om å sikre bærende konstruksjoner i trebygningen?

— Det er jo en vurderingssak. Men man kunne vel styrket taket også selv om gulvet var opptatt? Jeg kjenner ikke detaljene, men synes dette høres merkelig ut, sier 84-åringen.

Han gikk av som formann i stiftelsen i 1999, og har fått mye av æren for at de vel 60 bygningene ble Bergens varemerke for ettertiden.