Brustad ønsker seg et forbud mot å stille ut tobakkspakker ved kassene i norske butikker. Blir det gjort alvor av dette kan den svenske ordningen med et eget rørpostsystem være et aktuelt alternativ, skriver Vårt Land.

Systemet, som har blitt testet ut i Sverige i snart ett år, går ut på at kunden velger sigarettype på et display, og deretter får pakken «luftbåren» fra lageret via god, gammeldags rørpost.

— Dette høres da litt kostbart og komplisert ut, sier informasjonsdirektør Bjørn Kløvstad i Coop Norge.

I mars sendte Sylvia Brustad ut forslaget om forbud mot sigaretter og snus utstilt ved kassene. Fra årsskiftet endring tre i kraft.

— Det skal litt mer til å spørre etter en vare som ikke er framme, sier statssekretær Arvid Libak.

Høringsfristen på forslaget er 20. juni.

VIL SKJULE RØYKEN: Helseminister Sylvia Brustad
Larsen, Håkon Mosvold