Hennes løsning på problemene er bedre økonomisk styring og kontroll.

– Uten styring hjelper det ikke å pøse på med penger. Det er grunnleggende urettferdig å belønne dem som har styrt dårlig, slo statsråden fast.

Brustad konstaterte at sykehusene stadig opererer med store underskudd, og gjorde det klart at dette ikke kan fortsette.

– Vi kommer til å følge helseforetakene tett for å sikre oss at det blir tatt grep om økonomistyringen, sa hun.

Omstillinger nødvendig

– Det er nødvendig med omstillinger. Det er stor forskjell i effektiviteten mellom de forskjellige sykehusene. Men det er helt avgjørende at hensynet til pasientene legges til grunn ved omstillinger, sa Brustad.

Statsråden viste til at regjeringen satser betydelige ressurser på helseregionene også neste år. Tilskuddene til regionale helseforetak, minus lån til investeringsformål og opptrekksrenter, kommer neste år opp i vel 74,9 milliarder kroner mot vel 69,9 milliarder kroner i år.

Ifølge statsråden er dette en betydelig satsing. Hun mener det er et paradoks at det gis inntrykk av at det aldri har stått så dårlig til ved norske sykehus som i dag.

– Men det er betydelige utfordringer også i et helsevesen som er blant verdens beste, innrømmet hun.

Laveste tilbud vedtatt

Selv om regjeringen har plusset på bevilgningene til sykehusene, var det regjeringspartiene som la fram det laveste tilbudet.

I forhold til forslaget som ble vedtatt, ville Frp plusse på nesten 1,3 milliarder kroner. Høyre ville øke med 450 millioner kroner, KrF 250 millioner kroner og Venstre 180 millioner kroner.

Sosial— og helsebudsjettet kommer neste år opp i vel 106,7 milliarder kroner. Opposisjonspartiene bød også over sluttsummen. Frp med 2,9 milliarder kroner, H med 725 millioner kroner, KrF med 457 millioner kroner og Venstre med 248 millioner kroner.

INGEN NÅDE: Sylvia Brustad vil ikke slette noe sykehusgjeld.