I statsrådens fravær vil det daglige arbeidet i Nærings— og handelsdepartementet bli ledet av statssekretær Øyvind Slåke.

Fra før er samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) sykmeldt fordi hun skal ta prøver ved et sykehus på grunn av smerter.