Kosmo går av som statsråd for å være valgbar til Stortingets presidentskap.

Det blir ikke utnevnt noen ny arbeids— og administrasjonsminister for den korte tiden regjeringen regner med å ha igjen, får NTB opplyst.