Men det skal fortsatt være styrene i foretakene som ansetter og fastsetter lønns— og arbeidsvilkårene for de administrerende direktørene.

– Helseforetakene trenger dyktige ledere. Samtidig er jeg opptatt av at foretakene skal ha tillit og legitimitet i befolkningen. Derfor ønsker jeg et forum for dialog om denne type spørsmål, sier Brustad.

Statsminister Jens Stoltenberg ga tidligere i år uttrykk for bekymring over lønnsutviklingen for sjefene i helseforetakene. Han advarte helsetoppene og sa at urimelig store tillegg undergraver respekten for helsevesenet.

Ifølge opplegget til helseministeren skal det være et fast årlig møte i lønnsrådet som blir holdt på vårparten.