I perioden fra 1992 til 2002 har andelen unge jenter som har forsøkt å ta sitt eget liv, økt med nesten 30 prosent, viser en undersøkelse fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Konklusjonen fra forskerne bak undersøkelsen Ung i Norge er at de psykiske problemene har blitt verre enn de var for ti år siden.

– Med hånda på hjertet: Dette var overraskende. Jeg hadde ikke trodd at det skulle være så mange som sliter, sier professor Lars Wichstrøm ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) til Dagsavisen.

Også unge menn

Anna Ljunggren (Ap) viser i sin interpellasjon til Brustad at selvmord er den hyppigste dødsårsaken blant unge menn i Norge i dag, og at selvmord er vanligere i Norge enn i andre land.

I 2004 tok ifølge statistikken 529 personer sitt eget liv, 93 av disse var menn mellom 15 og 29 år.

Ljunggren peker på at forskningsresultatene viser at halvparten av de unge som forsøker å ta sitt eget liv gjentar dette senere.

Mer rusbruk

Wichstrøm mener økningen av selvmordsforsøk blant jenter kan ha sammenheng med økt rusbruk, særlig alkohol, konflikter i påvirket tilstand og alvorlige krangler med foreldre.

Heidi-Wibeke Bakkland i Mental Helse Ungdom mener prestisje på skolen og blant venner tærer på de unges psyke.

– Du skal ha de rette klærne, masse venner og få toppkarakterer. Du skal bli noe. Jeg tror ungdom trenger å få mer informasjon om den psykiske helsen, sier hun.

Både i Norge og i flere andre europeiske land kan forskerne dessuten se en trend med økt selvskading blant ungdom.

NOVA-undersøkelsen viser også at det har vært kraftig økning i antall ungdom med depressive symptomer, særlig blant gutter. Dobbelt så mange gutter var deprimerte i 2002 sammenlignet med 1992.

Rusbruk, vektproblemer og misnøye med utseende kan være forklarende årsaker, mener Wichstrøm.

MÅ SVARE: Selvmord er vanligere i Norge enn i andre land, nå må Sylvia Brustad svare for utviklingen.
SCANPIX