• Det er åpenbart at Arbeiderpartiet har tapt troverdighet blant velgerne, sier en skuffet kommunalminister Sylvia Brustad på Aps valgvake i Oslo.

— Dette er veldig skuffende. Og veldig alvorlig. Og veldig trist, dersom valgdagsmålingene og de første prognosene blir det endelige resultatet, sier Brustad til NTB.

— Vi var klar over at resultatet ville bli dårlig. Det forsto vi etter hvert som valgkampen skred fram. Men dersom dette resultatet står seg, er det klart dårligere enn jeg hadde fryktet.

Det er åpenbart at vi har tapt troverdighet blant velgerne. Derfor må vi gå gjennom alt for å forsøke å finne ut hva vi har gjort galt. Vi må se på hva som har fungert, og ikke minst hva som ikke har fungert, sier kommunalminister Sylvia Brustad.