For første gang er listeriabakterier funnet på brunsnegler i Norge. Disse bakteriene kan blant annet forårsake aborter hos dyr og mennesker.

Veterinærinstituttet ønsker raskt å undersøke snegler fra hele landet for å se om bakterien er å finne flere steder. Samtidig ber de folk ta sine forholdsregler og bruke hansker når de berører sneglene.

Vil ha levende snegler

— Du vil ha sneglene våre?

— Ja, veldig gjerne. Vi har funnet listeriabakterier på Østlandet, og trenger levende snegler fra hele landet for å vite hvor alvorlig dette er, sier stipendiat Stine Gismervik.

FARLIG: Bakterien som nå er funnet på brunsnegler, Listeria, kan blant annet forårsake abort.
Wikimedia Commons

— Hva gjør de som vil sende inn sneglene til deg helt konkret? - Kontakt meg på epost: stine.gismervik@vetinst.no. De vil da få tilsendt en ferdig frankert boks som de skal putte de ferske, levende brunsneglene oppi. Vi ønsker ti snegler i hver boks, sier Gismervik.

Dette gjelder både hageeiere og gårdbrukere.

Gravide utsatt

- Hvor farlig er dette for folk?

— Vi vet ennå ikke nivået. Bakteriene er farlige for både folk og dyr, men det er snakk om hvilket nivå det er. Dette er det vi vil finne ut. Spesielt utsatt er gravide og folk med redusert immunforsvar, sier Gismervik.

Dette er et forskningsprosjekt hvor de undersøker om snegler innblandet i silofôr påvirker fôrkvalitet og dyrehelse.

I denne forbindelse ble bakterien Listeria monocytogenes funnet fra brunskogsnegl som er plukket i Røresand i Horten.

Veterinærinstituttet Trondheim febr 2011 foto MMPress 121.jpg

Vær forsiktig når du plukkerFor dem som håndterer store sneglemengder i forbindelse med plukking og oppkutting for avliving, oppfordrer Veterinærinstituttet folk til å benytte hansker og ellers beskytte seg mot sprut. Dette som en ekstra forsikring frem til de vet mer om utbredelsen av Listeria i sneglene.

Veterinærinstituttet trenger derfor nylig plukkede, levende snegler snarest, slik at de kan få undersøkt nærmere både utbredelse og mengde listeriabakterier i sneglene allerede i høst.

Her kan du lese mer om prosjektet.

Når en skal lete etter egg av brunsnegler kan det være en fordel å vite hvordan de ser ut. Du finner bilder av dem og mer informasjon om snegler på bioforsk sine sider om Snegler som skadedyr.

Har du noen snegler til overs som du kan donere til forskningen? Bruk kommentarfeltet under.

VIL HA STORE OG FETE: Her er veterinær Stine Gismervik med små brunsnegler. De hun ber deg sende inn skal være av den store og brune typen du finner ute i hagen nå.
Mari M. Press, Veterinærinstituttet
SAMLER INN SNEGLER: Ida Skaar i Veterinærinstituttet vil ha levende snegler fra din hage.
Mari M. Press, Veterinærinstituttet
SEND BRUNSNEGLENE TIL TRONDHEIM: Sender du en e-post til Stine Gismervik, får du tilbake en slik frankert snegleboks som du skal samle de levende sneglene i. Hun vil at de som tar kontakt oppgir om de har dyrket mark eller eng til gressproduksjon i nærheten av der de plukker sneglene.
Rune Pedersen